Nyheter

OBS ny medlemsavgift för 2024 PGA pistolskytteförbundet har höjt sin avgift med 70:-

Så denna nya avgiften blir för medlemskap klubben 300 + förbundsavgift 330 = 630:-

Svenska Armborstunionen har också höjt sin avgift så ett medlemsskap i unionen ligger nu på 80:-

Utbildning till pistolkortet startar 6/4 11.00. Anmälan till Peter.

Handladdningskurs startar 8/5. Avgift 300:-

Anmälan till Anders eller Toni.

Nytt krav från miljökontoret att vi skall föra journal på antal skott per år

Var vänliga att föra in antal och kaliber i skjutjournalen var gång du skjuter.

Den finns på väggen mellan tavlorna och anslagstavlan