Nyheter

OBS ny medlemsavgift för 2024 PGA pistolskytteförbundet har höjt sin avgift med 70:-

Så denna nya avgiften blir för medlemskap klubben 300 + förbundsavgift 330 = 630:-

Svenska Armborstunionen har också höjt sin avgift så ett medlemsskap i unionen ligger nu på 80:-

Till alla 65+ Blekinge Museum, Visning av museets antika vapen. Den 7 Mars 13:00-16:00

Plats Magasinet på Rosenholm. Anmälan till Jörn 0734405151 senast 3 mars.

Glöm inte årsmötet tisdag 27/2 18:00 plats Stegeryd.

Arbetsdag söndag 25/2 10:00 vårstädning av banan. Efter bjuder vi på korv.

2024-02-01  Mörkerfältskjutning.
Torsdagen den 1/2 arrangerades en mörkerfältskjutning för föreningens medlemmar. Kent, Patrik, Toni m.fl. hade med gemensamma krafter byggt upp en bana med 6 stationer. Stationerna var ömsom upplysta med LED-lampor och ömsom med marschaller. Totalt 11 skyttar deltog i tävlingen, 6 st med C-vapen och 5 st med A-vapen. Förutsättningarna var desamma för alla oavsett vapen. Segrade i C-vapenklassen gjorde Peter Johansson och i A-vapenklassen Anders Karlsson. Många hade svårt med att hitta riktmedlen i mörkret, bilderna nedan är betydligt ljusare än vad som var fallet i verkligheten.
Efter skjutningen bjöds det på Felix ärtsoppa med tillbehör, Kent hade förtjänstfullt ställt sig vid soppgrytan och ordnat med förtäringen. Carina B och Torgny S tog bilderna nedan.”
för Johannishus Psk
   Torgny Stymell
Bild 1.   Stn 1 var en ”Inskjutningsstation”.
Bild 2.  Förberedelser inför skjutning C-skyttarna.
 
Bild 3.  A-vapenskyttarna i aktion.
Bild 4.  En C-patrull förbereder sig på 50m-banan.
Bild 5.   Skjutning i belysning från marschaller.

Svartkrutstävling Nyårssmällen den 10/2 kl 10:00 , 50m banan.

Klass: flintlås, slaglås, kammarladdare, armé/flottan modell, 50m valfri skjutställning.

Nytt krav från miljökontoret att vi skall föra journal på antal skott per år

Var vänliga att föra in antal och kaliber i skjutjournalen var gång du skjuter.

Den finns på väggen mellan tavlorna och anslagstavlan