Nyheter

65+ aktivitet 15/8 10:00 besök på Museum för rörligt kustartilleri och Kastellet Aspö

Jämjö SPK inbjuder till Blekingecupen och kretsprecision Lördagen den 20 juli 2024

Inbjudan

Johannishus Pistolskytteklubb inbjuder till Nationell Precisionsskjutning S T E G E R Y D S T R Ä F F E N

Lördagen den 27 juli 2024

Inbjudan

Bilder från Städtimme lördagen den 15/6 2024 finns under rubriken bilder.

Bilder från Skyttets dag , lördagen den 25 maj 2024 finns under rubriken bilder.

Bilder från 65+ Aktivitet armborstskytte den 2 Maj -24 finns under rubriken bilder.

Nytt krav från miljökontoret att vi skall föra journal på antal skott per år.

Var vänliga att föra in antal skott och kaliber i skjutjournalen var gång du skjuter.

Den finns på väggen mellan tavlorna och anslagstavlan