Nyheter

OBS ny medlemsavgift för 2024 PGA pistolskytteförbundet har höjt sin avgift med 70:-

Så denna nya avgiften blir för medlemskap klubben 300 + förbundsavgift 330 = 630:-

Svenska Armborstunionen har också höjt sin avgift så ett medlemsskap i unionen ligger nu på 80:-

VÄXJÖ PISTOLKLUBB inbjuder till nationell precisionsskjutning
V Ä X J Ö T R Ä F F E N Söndagen den 2 juni 2024

Inbjudan

OBS ingen träning 25/5 då banan är upptagen med skyttets dag.

Militär Snabbmatch kretstävling. Tisdagen den 21 maj 2024 Karlshamns PK

Inbjudan

Sommarfest 6/6 10:00 med lite kul aktiviteter och grillning avgift 150:- mat och dryck ingår.

Anmälan till Svenne eller Toni

Klubbmästerskap precision 1/6 10:00

Bilder från 65+ Aktivitet armborstskytte den 2 Maj -24 finns under rubriken bilder.

Handladdningskurs startar 18/5. Avgift 300:-

Nytt krav från miljökontoret att vi skall föra journal på antal skott per år

Var vänliga att föra in antal och kaliber i skjutjournalen var gång du skjuter.

Den finns på väggen mellan tavlorna och anslagstavlan