Medlemsansökan

 

Om du vill bli medlem i klubben kontaktar du någon i styrelsen (se menyval föreningen/styrelsen) eller hälsar på ute vid skjutbanan i Stegeryd en lördagsförmiddag vid den ordinarie träningstiden.

Medlemsansökan sker tillsammans med legitimation och ett utdrag från belastningsregistret i ett oöppnat kuvert. Utdrag från belastningsregistret är kostnadsfritt och beställs av den sökande på RPS hemsida. Belastningsregistret – begär utdrag | Polismyndigheten