Styrelsen

Styrelsen

Styrelsens sammansättning för 2023:

Ordförande

Percy Persson
Mobil: 0709-278445
E-post: ordforanden@johannishuspsk.se

Ledamot,
Vice ordförande

Anders Karlsson

Ledamot, Kassaförvaltare
Skjutbaneansvarig

Webmaster

Toni Stockmarker 
Mobil: 0705-276450
E-post: kassoren@johannishuspsk.se

Ledamot,
Sekreterare
Personuppgiftsansvarig
Utbildningsansvarig
Tävlingsansvarig

Peter Johansson
Mobil: 0735-335090
E-post: sekreteraren@johannishuspsk.se

Ledamot, Materialförvaltare

Sven-Erik Karlsson

Ledamot

Jörn Nilsson

Ledamot

Marcus Andersson

Suppleant
Grenledare svartkrut

Torgny Stymell

Suppleant,

Mathias Djärv

Firmatecknare, tillika företrädare mot förenings bank.

Percy Persson och Toni Stockmarker,
var för sig

Licensansvariga

Percy Persson och Peter Johansson