Medlemsavgiften

Medlemsavgifter 2022

 

Medlemsavgifter 2022
Medlemsavgift JPSK Obligatorisk förbindsavgift
(betalas till JPSK)
Medlemskap – Senior
Aktiv pistolskytt
300:- 260:-
Medlemskap – Senior
Aktiv pistolskytt
Rabatterad avgift för ytterligare medlem i samma familj.
300:- 200:-
Medlemskap – Senior
Svartkrutsskyttar och andra aktiva skyttar med annan förening som huvudförening (Dubbelanslutning).
300:- 0:-
Medlemskap – Junior
(upp till 20 år).
100:- 0:-
Obligatorisk förbundsavgift för armborstskytt.
Betalas utöver ordinarie medlemsavgift.
50:-

 

Exempel:

Enskild vuxen aktiv pistolskytt betalar medlemsavgift till JPSK, 300:- samt förbundsavgiften till Svenska Pistolskytteförbundet, 260:-, totalt 560:-.

Familj med två vuxna aktiv pistolskyttar och en junior betalar 700:-  i medlemsavgifter till JPSK samt en full och en rabatterad förbundsavgift, 560:-, totalt 1260:-

Medlemsåret följer kalenderåret dvs från den 1/1 till den 31/12.

Som medlem har du tillgång till klubbens skjutbanor i Stegeryd, du har rösträtt vid klubbens årsmöte och du är berättigad att delta i klubbens tävlingar och andra arrangemang. För att delta i kretstävlingar och nationella pistoltävlingar krävs att förbundsavgiften är betald. För sportskyttetävlingar måste en separat tävlingslicens hos Svenska Skyttesportförbundet lösas.

Som medlem är du dessutom försäkrad inom ansvar och olycksfall via Svenska Skyttesportförbundet. Läs mer här.

Betalningen till bankgiro 455-4127 skall vara klubben tillhanda senast den 31 mars innevarande år. Observera att inbetalningskort ej skickas ut!

Ange namn, hela personnumret och gärna även *mailadress på inbetalningen.

* Mailadressen lämnar du om du t. ex. vill medlemskort utskickat eller vill ha kallelse till årsmötet och andra aktiviteter. Då anser vi också att du enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR), godkänner att vi har med denna uppgift för internt bruk i vårt medlemsregister.

 

Uppdaterad: 16 FEB 2018 14:37 Skribent: Peter Johansson
E-post: sekreteraren@johannishuspsk.se